Agnieszka Łęgowska

Agnieszka Łęgowska

Project Manager

Odpowiada za ustalenie standardów i zasad oraz koordynuje postępy w osiągnięciu celów projektu.
Zarządza przepływem informacji w zespole. W oparciu o swoją wiedzę współpracuje z klientami i zarządem.
Prowadzi prezentacje i szkolenia na temat projektu. Przygotowuje struktury podziału pracy i harmonogramy.
Monitoruje status projektu.

JĘZYK